Tố tụng hình sự

Những tội phạm chỉ bị xử lý khi có yêu cầu của nạn nhân


Tội Hiếp dâm, Làm nhục người khác, Cưỡng dâm, Vu khống... chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại.

 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các Điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự (năm 1999, sửa đổi và bổ sung năm 2009) chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại. 

 

Cụ thể:

 

- Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (khoản 1 Điều 104).


- Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (khoản 1 Điều 105).


- Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (khoản 1 Điều 106).


- Tội Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (khoản 1 Điều 108).


- Tội Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính (khoản 1 Điều 109).


- Tội Hiếp dâm (khoản 1 Điều 111).


- Tội Cưỡng dâm (khoản 1 Điều 113).


- Tội Làm nhục người khác (khoản 1 Điều 121).


- Tội Vu khống (khoản 1 Điều 122).


- Tội Xâm phạm quyền tác giả (khoản 1 Điều 131).


- Tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (khoản 1 Điều 171).

Gửi yêu cầu