Góc pháp lý

Chuẩn bị sửa đổi luật doanh nghiệp 2014, luật đầu tư 2014, luật..

 Ngay sau khi ra đời và đi vào thực tiễn áp..

Kỹ năng kiểm sát lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, khám..

Những năm gần đây ở Nghệ An đã xuất hiện hoạt..

Một số ý kiến trao đổi thêm về bài viết “chia tài sản chung hay..

 Sau khi nghiên cứu bài viết “Chia tài sản..

Chia tài sản chung hay bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án thừa..

Vấn đề bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện được quy định..

Hướng dẫn quy định mới về bắt, tạm giữ, tạm giam

Kể từ ngày 01/7/2016, những nội dung sửa đổi, bổ sung..

Doanh nghiệp với mối lo phí bảo hiểm xã hội

Điều 89.2 của luật này quy định từ ngày 1-1-2016..

Án lệ, áp dụng thế nào?

Trong đó, án lệ giải thích là những lập..

Tin pháp luật

Chính phủ đề nghị sửa 12 luật để gỡ khó cho nền kinh tế

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ KHĐT..

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

 Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng..

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung..

Thực hiện Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày..

Thủ tục đăng ký bào chữa của Luật sư áp dụng 1/7/2016

Tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bỏ thủ tục..

Công bố Nghị quyết của Quốc hội về lùi hiệu lực thi hành Bộ..

Sáng 30/6/2016, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch..

Không “bôi trơn”, nhiều doanh nghiệp vẫn sợ bị phân biệt đối xử

Công bố kết quả giám sát trong lĩnh vực thuế..

Luật sư không có ‘đất dụng võ’

Luật sư bị cản trở trong giai đoạn điều tra; ghi âm, ghi..
  • http://www.cadisun.com.vn/
  • đối
  • doi
  • doi
  • Công
  • doi
  • Nhà
  • Mường

Gửi yêu cầu