Lao Động, BHXH

Nghị định số 60/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc


 <p><a href="/upload/fck/ND 60_2013_ND_CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế d&acirc;n chủ ở cơ sở tại nơi l&agrave;m việc.doc">CLICK DOWNLOAD T&Agrave;I LIỆU</a></p>

Các tin khác

Gửi yêu cầu