Tuyển thực tập sinh - Học việc (Tháng 3/2017)

Tuyển thực tập sinh - Học việc (Tháng 3/2017)

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên luật trên địa bàn Hà Nội, công ty Luật Khang Thái tuyển dụng 05 thực tập sinh, các bạn có cơ hội tiếp xúc và làm quen với công việc thực tế mà các luật sư đang giải quyết. Các bạn có cơ hội vận dụng các kiến thức của mình vào công việc thực tế, được trình bày quan điểm của mình với các công việc mà công ty đang xử lý.

Gửi yêu cầu