Tư vấn pháp luật khác

Cấp chỉ giới đường đỏ và số liệu hạ tầng kỹ thuật

Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng, không gian công cộng khác.

Xem tiếp...

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ - tin học là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên chuyên về đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ - tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Trung tâm ngoại ngữ - tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau :

Xem tiếp...

Điều kiện thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28-2-2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm thì Trung tâm giới thiệu việc làm (sau đây gọi chung là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành;

Xem tiếp...

Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch là một giải pháp nhằm tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý hàng hóa với một loại mã hiệu đặc biệt. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Xem tiếp...

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế • Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân; • Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế; • Tư vấn xác định di sản thừa kế; • Tư vấn xác định người thừa kế di sản; • Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

Xem tiếp...

Tư vấn pháp luật lao động

Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

Xem tiếp...

Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo

Luật Khang Thái là đơn vị có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực làm Thủ tục xin Giấy phép quảng cáo, dịch vụ xin Giấy phép quảng cáo của chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

Xem tiếp...

Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Tư vấn Công bố chất lượng sản phẩm, hoàn tất các Thủ tục Công bố chất lượng sản phẩm nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở Luật Khang Thái,  Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi tư vấn Công bố chất lượng sản phẩm tại công ty chúng tôi.

Xem tiếp...

Dịch vụ xin giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:

Xem tiếp...

Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm

DỊCH VỤ TƯ VẤN CÔNG BỐ LƯU HÀNH MỸ PHẨM Công ty Luật Khang Thái

 1. Tư vấn các thủ tục và quy chế lưu hành mỹ phẩm tại Việt Nam.

2. Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho việc công bố mỹ phẩm.

3. Thực hiện công việc theo uỷ quyền xin phép công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cục quản lý Dược

Xem tiếp...

Gửi yêu cầu