Tố tụng hình sự

Tố tụng hình sự

Luật sư tranh tụng là một trong những lĩnh vực hoạt động trọng tâm và là một trong những thế mạnh phát triển của Công ty Luật Khang Thái. Dịch vụ Luật sư tranh tụng của Luật Khang Thái luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tiếp...

Những tội phạm chỉ bị xử lý khi có yêu cầu của nạn nhân

Tội Hiếp dâm, Làm nhục người khác, Cưỡng dâm, Vu khống... chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của bị hại.

Xem tiếp...

Người phạm tội bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra

Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra là trường hợp trước khi có hành vi phạm tội, người phạm tội không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức do hành vi trái pháp luật của người người bị hại hoặc khác gây ra


Xem tiếp...

Gửi yêu cầu